Order

วิธีการสั่งซื้อ

ในการสั่งซื้อสินค้ามือสองจากทางร้าน  เนื่องจากทางร้านมีจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด หลากหลายแบรนด์รวมทั้งที่ลูกค้านำมาฝากขาย โดยสินค้าแต่ละชิ้นจะมีแหล่งที่มาและอายุการใช้งานแตกต่างกันออกไป

จึงเห็นควรว่าลูกค้าที่มีความสนใจในสินค้านั้นๆ ควรเข้ามาดูสินค้าและทดลองที่หน้าร้าน ซึ่งจะดีกว่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ เพราะจะได้เห็นสภาพสินค้าจริงและตรวจสอบรายละเอียดต่างๆได้ เพื่อความพอใจก่อนการตัดสินใจซื้อ

ช่องทางนี้ถือว่าเป็นช่องทางการสั่งซื้อที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสินค้ามือสอง

วิธีฝากขาย

ต้องบอกว่าการจำหน่ายสินค้ามือสองมีความแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะยุคเศรษฐกิจในปัจจุบัน และมีผู้สนใจนำสินค้ามือสองที่ยังคงสภาพดี คุณภาพผ่านการใช้งานไม่มากนัก สามารถส่งต่อแลกเปลี่ยนให้ผู้อื่นยังคงนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ โดยนำมาฝากขายผ่านร้านค้ามือสองมากขึ้น และเพื่อให้การขายมีความชัดเจนและมีความเที่ยงธรรม เราจึงต้องมีข้อกำหนดและวิธีการฝากขายเพื่อให้มีความถูกต้อง ถูกกฎหมาย ทราบแหล่งที่มา และให้ราคาสินค้ามีความยุติธรรม จึงมีข้อกำหนดต่างๆดังต่อไปนี้

1.)       สินค้าที่จะนำมาฝากขายจะต้องเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยทางร้านจะต้องมีการตรวจสอบหลักฐานการซื้อขายการเป็นเจ้าของสินค้านั้นๆก่อนการนำมาฝากขายทุกครั้ง

2.)       สินค้าที่จะนำมาฝากขาย ต้องมีราคาที่เหมาะสมกับสภาพสินค้า และเป็นราคาทั่วไปในท้องตลาด

3.)       สินค้าที่จะนำมาฝากขาย ทุกชิ้นต้องเป็นของแท้ 100% นำเข้าถูกต้อง

4.)       ต้องทราบแหล่งที่มาของสินค้า สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้

5.)       ในการรับฝากขายสินค้านี้ไม่ถือเป็นข้อผูกมัดทางการค้า และร้านค้าไม่ต้องรับผิดชอบต่อยอดขายที่เกิดขึ้นจากการฝากขายสินค้า

6.)       ในการฝากขายสินค้า ผู้ฝากขายจะต้องตกลงในเรื่องรายละเอียดและราคาของสินค้าที่จะฝากขายไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะนำเสนอหรือโฆษณาออกให้ทุกท่านรับรู้

7.)       เมื่อสินค้าได้ถูกขายแล้ว ผู้ฝากขายจะต้องชำระเงิน 5-10% (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าจะต้องมี) จากราคาสินค้าที่ฝากขายไว้ให้แก่ทางร้าน ตามข้อตกลงของทั้ง 2 ฝ่ายก่อนการฝากขายสินค้านั้นนั้น….ซึ่งจะปรากฎอยู่ในสัญญาฝากขายที่ได้ทำกันไว้ทั้ง 2 ฝ่าย

8.)       เมื่อสินค้าที่นำมาฝากขายได้ถูกขายออกไปแล้ว ทางร้านจะติดต่อลูกค้าให้มารับเงินภายใน 7 วัน

9.)       ผู้ฝากขายจะต้องฝากสินค้าไว้ขายไม่น้อยกว่า 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ฝากขาย ในกรณีขอรับสินค้าคืนก่อนกำหนด ผู้ฝากขายจะต้องยินยอมเสียค่าธรรมเนียมให้แก่ทางร้านในอัตรา 5% ของราคาสินค้าที่ฝากไว้